Xu Jinlong

Číslo certifikátu: 21/0206/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 31.05.2021
Koniec platnosti: 30.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: