Yan Ping

Číslo certifikátu: 24/0292/1
Metóda: RT-F – skúšanie prežarovaním – filmová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0293/1/PED
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0290/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0291/1/PED
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0286/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0287/1/PED
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0280/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0281/1/PED
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1101/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.09.2023
Koniec platnosti: 20.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1100/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 01.01.1970
Koniec platnosti: 21.09.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: