Yang Jian

Číslo certifikátu: 23/0933/1; 23/0934/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.08.2023
Koniec platnosti: 15.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0928/1; 23/0929/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.08.2023
Koniec platnosti: 15.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0923/1; 23/0924/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.08.2023
Koniec platnosti: 15.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: