Yang Xianfeng

Číslo certifikátu: 24/0026/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 19.01.2024
Koniec platnosti: 18.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0023/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 19.01.2024
Koniec platnosti: 18.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0022/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 19.01.2024
Koniec platnosti: 18.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0540/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.08.2022
Koniec platnosti: 25.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: