Yang Zuxia

Číslo certifikátu: 22/0680/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0281/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0280/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0279/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: