Yongjun Guo

Číslo certifikátu: 22/0624/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 04.10.2022
Koniec platnosti: 03.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0135/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 22.10.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: