Yu Haiyang

Číslo certifikátu: 22/0588/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 12.09.2022
Koniec platnosti: 11.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: