Yu Huanxian

Číslo certifikátu: 22/0438/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 28.06.2022
Koniec platnosti: 27.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0437/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 28.06.2022
Koniec platnosti: 27.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: