Yu Junjun

Číslo certifikátu: 23/0558/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 05.06.2023
Koniec platnosti: 04.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: