Yu Wenjie

Číslo certifikátu: 23/0735/1/PED
Metóda:
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 11.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0521/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 11.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0520/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 11.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0519/1/PED
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 01.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: