Yuan Dajin

Číslo certifikátu: 21/0375/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.09.2021
Koniec platnosti: 08.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0373/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.09.2021
Koniec platnosti: 08.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: