Yuan Jiangjiang

Číslo certifikátu: 23/0102/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 23.01.2023
Koniec platnosti: 22.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0660/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: