Yun Meng

Číslo certifikátu: 22/0337/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 14.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0336/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 07.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0335/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 07.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0334/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 14.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: