Yungui Zhu

Číslo certifikátu: 21/0176/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 28.04.2021
Koniec platnosti: 27.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: