Zenan Xue

Číslo certifikátu: 22/0341/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 09.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0340/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 09.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0339/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 09.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0338/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 09.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: