Zhang Bin

Číslo certifikátu: 20/0273/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.12.2020
Koniec platnosti: 08.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: