Zhang Bo

Číslo certifikátu: 23/0145/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 30.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: