Zhang Feng

Číslo certifikátu: 22/0446/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 01.07.2022
Koniec platnosti: 30.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: