Zhang Hongping

Číslo certifikátu: 24/0289/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0285/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0071/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 01.03.2021
Koniec platnosti: 28.02.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: