Zhang Shanbin

Číslo certifikátu: 22/0415/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 07.06.2022
Koniec platnosti: 06.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0414/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 07.06.2022
Koniec platnosti: 06.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: