Zhang Yifei

Číslo certifikátu: 22/0133/1; 22/0134/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: