Zhang Zhihao

Číslo certifikátu: 23/0999/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.08.2023
Koniec platnosti: 21.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0431/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 01.10.2021
Koniec platnosti: 30.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: