Zhang Zuo Dong

Číslo certifikátu: 20/0255/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.11.2020
Koniec platnosti: 25.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: