Zhao Jianguo

Číslo certifikátu: 21/0437/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 01.10.2021
Koniec platnosti: 30.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0433/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 01.10.2021
Koniec platnosti: 30.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: