Zhao Li

Číslo certifikátu: 22/0276/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: