Zhao Shisheng

Číslo certifikátu: 21/0359/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 02.08.2021
Koniec platnosti: 01.08.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: