Zheng Li

Číslo certifikátu: 23/0365/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 25.04.2023
Koniec platnosti: 24.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0079/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 18.01.2023
Koniec platnosti: 17.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: