Zheng Ligang

Číslo certifikátu: 23/0146/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 14.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: