Zhou Xiaojian

Číslo certifikátu: 21/0370/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.09.2021
Koniec platnosti: 02.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: