Zhu Xu

Číslo certifikátu: 23/0069/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.01.2023
Koniec platnosti: 15.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: