Zu Jiajia

Číslo certifikátu: 23/0659/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.06.2023
Koniec platnosti: 19.06.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0655/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.06.2023
Koniec platnosti: 19.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: