Skúšobná organizácia č.23 podľa STN 05 0705.

Ide o neakreditovanú činnosť poskytujúcu kvalifikačné skúšky a evidenciu zváračov a zaškolených pracovníkov.

Prosím prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi.